»

ELÁLLÁSI JOG:

A megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Vásárlónak joga van elállni a vásárlási szándékától. Elállás esetén a Katalaba BizsuTanya a Vásárló által kifizetett vételárat visszatéríti. A terméket az átvételtől számított 14 naptári napon belül (szombat, vasárnap is beleszámít), gondosan becsomagolva, hogy a szállítás alatt ne sérülhessen, küldje vissza a címünkre. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért a feladó felelős. Ha a csomag magassága nem haladja meg a 2,4 cm-t, POSTAKÉSZ! AJÁNLOTT BORÍTÉKBAN javasoljuk a postára adást. (ez a legolcsóbb módja a visszaküldésnek - normál méret 430.-ft, közepes méret 555.-ft). Sima levélben (nem nyomon követhető) csak saját felelősségére adja postára a csomagot!

2017. január 1-jétől azokat a küldeményeket, amelyeket alakjuk/méretük miatt nem lehet levélszekrénybe helyezni (2,4 cm-nél vastagabb) a Magyar Posta csomagküldeményként veszi fel és kezeli. Ezeknek a csomagoknak a postázási költsége kb. 1300-1600 ft.

FONTOS! A termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségek minden esetben a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni! (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)

A postacím, ahová a terméket postázni kell: Bánházi Imréné, 4405 Nyíregyháza, Százados utca 8.

A csomagba kérjük mellékelni a számlaszámot és a számlatulajdonos nevét, ahová kéri visszautalni a vételárat.

Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésének napjától számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az általunk felkínált legolcsóbb fuvarozási mód 690.-ft. Ha Ön nem ezt választotta, ebben az esetben a többletet Önnek kell állnia. Amennyiben Ön több terméket vásárolt, de nem minden terméket küld vissza,  ebben az esetben a postaköltség nem jár vissza. A visszafizetés minden esetben az Ön által megadott folyószámlaszámra történik átutalással. Belföldi postautalvánnyal nem fizetünk vissza annak magas költsége miatt.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a vásárlót terheli!

YWQyNGRk