Árukereső.hu


»

ELÁLLÁSI JOG:

A megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Vásárlónak joga van elállni

a vásárlási szándékától. Elállás esetén a Bizsu Tanya a Vásárló által kifizetett vételárat visszatéríti.

A terméket az átvételtől számított 14 naptári napon belül (szombat, vasárnap is beleszámít),

gondosan becsomagolva, hogy a szállítás alatt ne sérülhessen, küldje vissza a címünkre.

A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért a feladó felelős.

Ha a csomag magassága nem haladja meg a 2,4 cm-t, POSTAKÉSZ! AJÁNLOTT BORÍTÉKBAN

javasoljuk a postára adást. (ez a legolcsóbb módja a visszaküldésnek).

Sima levélben (nem nyomon követhető) csak saját felelősségére adja postára a csomagot!

2017. január 1-jétől azokat a küldeményeket, amelyeket alakjuk/méretük miatt nem lehet

levélszekrénybe helyezni (2,4 cm-nél vastagabb) a Magyar Posta csomagküldeményként veszi fel

és kezeli. Ezeknek a csomagoknak a postázási költsége kb. 1300-1600 ft.

A termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségek minden esetben a Vásárlót terhelik,

a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni! (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)


A postacím, ahová a terméket postázni kell:

Bánházi Imréné EV. 4405 Nyíregyháza, Százados utca 8.

Kérjük email-ben elküldenia számlaszámot és a számlatulajdonos nevét,

ahová kéri visszautalni a vételárat.

Email címünk: katalaba@bizsutanya.hu


Fontos tudni, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket,

már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes

használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét,

ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésének napjától

számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,

ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel,

hogy Ön az általunk felkínált legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az általunk felkínált legolcsóbb fuvarozási mód 790.-ft. Ha Ön nem ezt választotta, ebben az

esetben a többletet Önnek kell állnia. Amennyiben Ön több terméket vásárolt, de nem minden

terméket küld vissza, ebben az esetben a postaköltség nem jár vissza.

A visszafizetés minden esetben az Ön által megadott folyószámlaszámra történik átutalással.

Belföldi postautalvánnyal nem fizetünk vissza annak magas költsége miatt.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára,

ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a vásárlót terheli!

 


Zjk4M